2010 - 2019

Συντήρηση – αποκατάσταση αρχαιολογικής ανασκαφής

Το 2010 ξεκίνησε η συστηματική συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της επιτόπιας ανασκαφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα χρονολογικά ευρύ φάσμα και ποικίλα είδη κατασκευών (κατοικίες, λουτρά, δρόμοι, αγωγοί, δάπεδα, κλίμακες, πηγάδια, δεξαμενές, αποχωρητήρια, εργαστηριακά κατάλοιπα). Οι εργασίες περιλάμβαναν στερεώσεις, καθαρισμούς και συμπληρώσεις και στόχευαν στην αποκατάσταση της στατικής ισορροπίας και της μορφολογικής συνέχειας των οικοδομημάτων, καθώς και στη θωράκιση των δομικών υλικών απέναντι στη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις δονήσεις και την ανάπτυξη βλάστησης. Οι μέθοδοι, τα υλικά και τα τεχνικά μέσα επιλέχθηκαν με κριτήριο τη δυνατότητα μελλοντικών παρεμβάσεων και την ανάδειξη της ιστορικότητας των μνημείων, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

ΕΙΚΟΝΕΣ


Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου