ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ερασιτεχνική φωτογράφιση και κινηματογράφηση


Η ερασιτεχνική φωτογράφιση και κινηματογράφηση για προσωπική χρήση επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του Μουσείου, εκτός από την Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης στον πρώτο όροφο, χωρίς τη χρήση φλας και πρόσθετου επαγγελματικού εξοπλισμού (προβολείς, τρίποδο). Η δημοσίευση των φωτογραφιών σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα δεν επιτρέπεται.

Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού

Το Μουσείο διαθέτει στο αρχείο του έγχρωμο φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης, το οποίο παραχωρεί για αναπαραγωγή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις καθώς και για κάθε άλλη επαγγελματική χρήση (επιστημονική, εκπαιδευτική, εμπορική, καλλιτεχνική κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση φωτογράφισης - χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900/εσωτ. 423)

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, το Μουσείο παραχωρεί το φωτογραφικό υλικό καθώς και άδεια μη αποκλειστικής χρήσης του. Η άδεια ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην αίτηση. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των εικόνων ή η τροποποίησή τους κατά οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση του Μουσείου.

Το Μουσείο διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού που παραχωρεί. Σε κάθε χρήση του υλικού είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προέλευσης και το όνομα του φωτογράφου, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (π.χ. «© Μουσείο Ακρόπολης, φωτογραφία: [όνομα φωτογράφου]).

Το Μουσείο διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που αφορούν στα αντικείμενα των συλλογών του σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και διεθνή νομοθεσία (ΦΕΚ Α΄ 120/21.06.2009). Ως εκ τούτου απαιτείται χορήγηση άδειας χρήσης από το Μουσείο ακόμη και σε περίπτωση που το φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται προέρχεται από άλλη πηγή. Σε κάθε χρήση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του τίτλου «Μουσείο Ακρόπολης».

Για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού και/ή άδειας χρήσης του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προεξοφλούν τα προβλεπόμενα τέλη.

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή ή χρήση φωτογραφικού υλικού.

Επαγγελματική φωτογράφιση

Η επαγγελματική φωτογράφιση για εμπορικούς, διαφημιστικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και γραπτής άδειας από το Μουσείο. Τις ημέρες και ώρες που το Μουσείο λειτουργεί για το κοινό η επαγγελματική φωτογράφιση επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία εκτός των εκθεσιακών χώρων, τα οποία υποδεικνύονται από το Μουσείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση φωτογράφισης - χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900/εσωτ. 423), τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία φωτογράφισης.

Για λόγους ασφάλειας των εκθεμάτων, η χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. φωτιστικά σώματα, φλας, σκαλωσιές, κλπ.) υπόκειται σε έγκριση του Μουσείου. Κατά την επίσκεψή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας που τους υποδεικνύει το προσωπικό ασφαλείας του Μουσείου.

Για την επαγγελματική φωτογράφιση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προεξοφλούν τα προβλεπόμενα τέλη.

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση άδειας φωτογράφισης.

Επαγγελματική κινηματογράφηση

Η επαγγελματική κινηματογράφηση για εμπορικούς, διαφημιστικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, απαιτεί γραπτή άδεια από το Μουσείο και προεξόφληση των προβλεπόμενων τελών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση κινηματογράφησης και χρήσης του υλικού και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900/εσωτ. 423) τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία κινηματογράφησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή του περιεχομένου (σενάριο, αφήγηση, συντελεστές), του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και κάθε άλλης λεπτομέρειας που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος.

Επίσης απαιτείται δήλωση του αριθμού οχήματος, της ιδιότητας και των ονομάτων των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στα γυρίσματα στους χώρους του Μουσείου με τη συμπλήρωση της αίτησης παραχώρησης άδειας εισόδου σε κινηματογραφικό συνεργείο.

Τις ημέρες και ώρες που το Μουσείο λειτουργεί για το κοινό, η κινηματογράφηση επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία εκτός των εκθεσιακών χώρων, τα οποία υποδεικνύονται από το Μουσείο.

Για λόγους ασφαλείας των εκθεμάτων, η χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. φωτιστικά σώματα, φλας, σκαλωσιές, κλπ.) υπόκειται στην έγκριση του Μουσείου. Κατά την επίσκεψή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας που τους υποδεικνύει το προσωπικό ασφαλείας του Μουσείου.

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση άδειας κινηματογράφησης ή χρήσης του υλικού.

Όροι και χρεώσεις

Η επαγγελματική φωτογράφιση και κινηματογράφηση στο Μουσείο, η χρήση εικόνων και κινηματογραφικού υλικού που σχετίζονται με το Μουσείο, καθώς και η μελέτη και πρόσβαση στο αρχαιολογικό υλικό διέπονται από όρους και υπόκεινται κατά περίπτωση σε χρεώσεις. Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου