ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η μελέτη αρχαιολογικού υλικού στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού. Η μελέτη στις αρχαιολογικές αποθήκες του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επίσης κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση μελέτης υλικού ή/και την αίτηση φωτογράφισης - χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900/εσωτ. 423), τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία. Η συνεννόηση με το Μουσείο για τον προγραμματισμό της ημέρας και ώρας προσέλευσης θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν.

Η χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, όργανα μέτρησης, φορητός φωτισμός) απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Μουσείου.

Μετά τη δημοσίευση της μελέτης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφο για τη βιβλιοθήκη του Μουσείου. Σε περίπτωση λήψης φωτογραφιών στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφα για το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου.

Η επαγγελματική φωτογράφιση και κινηματογράφηση στο Μουσείο, η χρήση εικόνων και κινηματογραφικού υλικού που σχετίζονται με το Μουσείο καθώς και η μελέτη και πρόσβαση στο αρχαιολογικό υλικό διέπονται από όρους και υπόκεινται κατά περίπτωση σε χρεώσεις. Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου