ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείου Ακρόπολης


Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Κωνσταντίνος - Αύγουστος Ρίζος, Δ.Ν. - Δικηγόρος
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
  • Κώστας Μπακογιάννης, τ. Δήμαρχος Αθηναίων
  • Αντώνης Η. Διαματάρης, Οικονομολόγος, M.B.A.
  • Ιωάννης Βεντουράκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  • Αικατερίνη Παράσχη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  • Μανόλης Κορρές, Ακαδημαϊκός - Πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
  • Αφροδίτη Λίτη, Γλύπτρια - Καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  • Ελένη Κουντούρη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου του Δ.Σ.
 
Από τον Μάιο του 2009 έως και τον Σεπτέμβριο του 2022 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο αείμνηστος Καθηγητής Δημήτριος Παντερμαλής.

 Γενική Διεύθυνση - Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία
 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης

Στην Γενική Διεύθυνση υπάγονται οι ακόλουθες Διευθύνσεις, καθώς και τα ακόλουθα Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία:

α) Διεύθυνση Συλλογών και Εκθέσεων, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Συλλογής Κλιτύων Ακρόπολης και Οικοπέδου Μακρυγιάννη, Συλλογής Αρχαϊκών Αρχαιοτήτων, Συλλογής Κλασικών Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εκμαγείων, Εκθέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης

β) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικών Υπηρεσιών και Γραμματείας Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

γ) Διεύθυνση Υποδοχής Επισκεπτών, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, Καταστημάτων και Ασφάλειας

δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Πληροφορικής

ε) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

στ) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Προβολής

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Συνδρομών, Χορηγιών & Δωρεών

Τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των υπηρεσιακών μονάδων του Μουσείου Ακρόπολης ορίζει ο νόμος 3711/2008 (ΦΕΚ Α΄ 224) και το Προεδρικό Διάταγμα 64/2013 (ΦΕΚ Α΄ 113).

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου