ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείου Ακρόπολης


Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
  • Δημήτριος Παντερμαλής, Καθηγητής Αρχαιολογίας
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
  • Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων
  • Νικόλαος Σταμπολίδης, Καθηγητής Αρχαιολογίας
  • Κωνσταντίνος - Αύγουστος Ρίζος, Δικηγόρος
  • Ιωάννης Βεντουράκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  • Αικατερίνη Παράσχη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  • Ελένη Μπάνου, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών
  • Μανόλης Κορρές, Ακαδημαϊκός - Πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
  • Αφροδίτη Λίτη, Γλύπτρια - Καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει ο νόμος 3711/2008.
 Γενική Διεύθυνση - Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία


Οι υπηρεσίες του Μουσείου Ακρόπολης συγκροτούνται σε Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται οι ακόλουθες Διευθύνσεις, καθώς και τα ακόλουθα Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία:

α) Διεύθυνση Συλλογών και Εκθέσεων, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Συλλογής Κλιτύων Ακρόπολης και Οικοπέδου Μακρυγιάννη, Συλλογής Αρχαϊκών Αρχαιοτήτων, Συλλογής Κλασικών Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εκμαγείων, Εκθέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης

β) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικών Υπηρεσιών και Γραμματείας Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

γ) Διεύθυνση Υποδοχής Επισκεπτών, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, Καταστημάτων και Ασφάλειας

δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Πληροφορικής

ε) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

στ) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Προβολής

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Συνδρομών, Χορηγιών & Δωρεών

η) Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου του Δ.Σ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου