2010 - 2012

Νότιες μετόπες Παρθενώνα

Η ανασύσταση οκτώ κατεστραμμένων μετοπών της νότιας πλευράς του Παρθενώνα (μετόπη 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 και 24) που διατηρούνται αποσπασματικά σε θραύσματα, ήταν ένα θέμα που απασχόλησε το Μουσείο, κυρίως ως προς την επιλογή του τρόπου έκθεσής τους. Στόχος ήταν να δοθεί πληρέστερη εικόνα των μετοπών, με βάση τις αναλογίες των γλυπτών και τα σχέδια που αποδίδονται στον J. Carrey (1674), η κατά το δυνατό ελεύθερη θέαση των θραυσμάτων και η εξασφάλιση της στατικής τους επάρκειας. Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε η χρήση φόντου από plexiglass επάνω στα οποία αγκυρώθηκαν τα θραύσματα με προσαρμοσμένα συστήματα. Στην περίπτωση της νότιας μετόπης 16, έγινε συνδυασμός αρχαίων θραυσμάτων και εκμαγείων όσων πρωτοτύπων βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Οι επεμβάσεις περιλάμβαναν, καθαρισμό, συντήρηση, μελέτη και προσαρμογή των 37 θραυσμάτων στις αρχικές θέσεις τους.

ΕΙΚΟΝΕΣ


Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου