2015

Τελετουργικό αγγείο

Μετά από βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε η ανάγκη επανεξέτασης της παλαιότερης συμπλήρωσης και αποκατάστασης του αγγείου ΝΑ 1957 Αα 44, που παρουσιάζεται στην Αίθουσα Κλιτύων Ακρόπολης, προθήκη 6, αρ. 74. Για τον σκοπό αυτό το αγγείο αποδομήθηκε και διαπιστώθηκε ότι διατηρεί στοιχεία που το κατατάσσουν σε μια κατηγορία τελετουργικών σκευών που είναι γνωστά ως «κλεψύδρες». Αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης, δηλαδή η αφαίρεση του παλαιότερου μέσου συγκόλλησης, η αφαλάτωση και επανασυγκόλληση, ακολούθησε σειρά δοκιμών που, σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική έρευνα, οδήγησαν στη νέα, σημερινή πρόταση αποκατάστασης. Το αγγείο έχει λαβή κούφια εσωτερικά, με οπή στο πάνω μέρος και διάτρητο (ηθμοειδή) πυθμένα. Το τμήμα της παράστασης που λείπει αποδόθηκε μόνο στη μία όψη, όπου τα δεδομένα του αγγείου το επέτρεπαν.

ΕΙΚΟΝΕΣ


Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου