Καθαρισμός με λέιζερ

Τον Ιούνιο του 2021 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα καθαρισμού των γλυπτών του Μουσείου Ακρόπολης από τις επικαθίσεις ατμοσφαιρικών ρύπων, με χρήση τεχνολογίας λέιζερ. Στη 15-ετή του διάρκεια πραγματοποιήθηκε καθαρισμός σε 70 γλυπτά και θραύσματα, κυρίως σε αρχιτεκτονικά γλυπτά προερχόμενα από τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο και τον ναό της Αθηνάς Νίκης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά τον καθαρισμό της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), τα έτη 2002 – 2005. Για τις ανάγκες του προγράμματος αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης ένα πρωτότυπο σύστημα λέιζερ. Πρόκειται για ένα Q-switchedNd:YAG σύστημα, με εκπομπή στο βασικό μήκος κύματος (1064 nm) και στην 3η αρμονική (355 nm), με δυνατότητα λειτουργίας στο κάθε μήκος κύματος ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα και στα δύο μαζί. Η δυνατότητα ρύθμισης των αναλογιών, μεταξύ των δύο ενεργειών, οδηγεί σε ασφαλή απομάκρυνση των επικαθίσεων, χωρίς αλλοιώσεις των αρχαίων επιφανειών. Το 2012 το International Institute for Conservation (IIC) βράβευσε το Μουσείο Ακρόπολης και το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ Κρήτης με το Keck Award, για τη δυνατότητα που έδωσαν στους επισκέπτες του Μουσείου να παρακολουθήσουν ζωντανά τον καθαρισμό και τη συντήρηση των Καρυάτιδων.

ΕΙΚΟΝΕΣ


Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου