1 Φεβρουαρίου, 2011 - 31 Ιανουαρίου, 2014

CHESS

Από τον Φεβρουάριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2014, το Μουσείο Ακρόπολης υπήρξε κεντρικός εταίρος του ερευνητικού πιλοτικού προγράμματος «Cultural Heritage Experiences through Socio-Personal Interactions and Storytelling» (CHESS) που χρηματοδοτήθηκε από το Έβδομο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο του προγράμματος υπήρξε η έρευνα για την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού τεχνολογικού πλαισίου που θα επιτρέπει σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς να παρέχουν στους επισκέπτες τους εξατομικευμένες διαδραστικές εμπειρίες με βάση την ψηφιακή αφήγηση.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από διεθνή σύμπραξη μουσείων, πανεπιστημίων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Το Μουσείο Ακρόπολης και το Cité de l' Espace της Τουλούζης (Γαλλία) ήταν οι πολιτιστικοί εταίροι που πρόσφεραν το περιεχόμενο εξατομικευμένης αφήγησης για την ανάπτυξη ιστοριών προσαρμοσμένων στο προφίλ και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα διαφόρων τύπων επισκεπτών. Οι αφηγήσεις, με πλούσιο εποπτικό υλικό, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνίδια, προορίζονταν για κινητά τηλέφωνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.chessexperience.eu

ΕΙΚΟΝΕΣ


Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου