Εκδόσεις

Σημαντικό μέλημα του Μουσείου Ακρόπολης αποτελεί η εκδοτική αποτύπωση της δράσης και της προσφοράς του. Οι εκδόσεις του είναι κατά κανόνα πολύγλωσσες και συνδυάζουν την επιστημονική εγκυρότητα με τη σύγχρονη αισθητική. Περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς οδηγούς του Μουσείου, καταλόγους περιοδικών εκθέσεων και έντυπα δράσεων που διοργάνωσε στους χώρους του, καθώς και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Οι εκδόσεις διατίθενται στα πωλητήρια του Μουσείου ενώ διανέμονται δωρεάν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία, Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, Πανεπιστήμια, Πολιτιστικά Ιδρύματα και άλλους φορείς για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

επόμενη ενότητα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου