ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης για την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής υποψηφίων (α΄ φάση)»

Σχετικά αρχεία:
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (132.06 KB)

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  Το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης (άρθρα 9, 10 Ν. 3711/2008, 3, 4 Π.Δ. 64/2013) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.

  Προθεσμία - τρόπος συμμετοχής: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης (κτίριο Weiler Μακρυγιάννη 2-4 ΤΚ 11742 Αθήνα) σε κλειστό φάκελο που: α) απευθύνεται στο «Μουσείο Ακρόπολης - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Weiler, οδός Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 11742 Αθήνα», β) φέρει την ένδειξη «Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», γ) αναφέρει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας και διεύθυνση e-mail του υποψηφίου.

  Σχετικά αρχεία:
  1. Περίληψη πρόσκλησης (78.1 KB)
  2. Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1.29 MB)

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου