ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

   Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, α) είτε αυτοπροσώπως μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 210-9000900, εσωτ. 418 & 419) στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30 τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ' όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210-9000 900, εσωτ. 418 & 419).

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 6 Μαΐου, 2021.

   Σχετικά αρχεία:
   1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΟΧ1-2021 (345.76 KB)
   2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΟΧ1-2021 (871.21 KB)
   3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (252.8 KB)
   4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (825.84 KB)
   5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (531.69 KB)

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

    Θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης για την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής υποψηφίων (α΄ φάση)»

    Σχετικά αρχεία:
    1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (132.06 KB)

     ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     Το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης (άρθρα 9, 10 Ν. 3711/2008, 3, 4 Π.Δ. 64/2013) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.

     Προθεσμία - τρόπος συμμετοχής: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης (κτίριο Weiler Μακρυγιάννη 2-4 ΤΚ 11742 Αθήνα) σε κλειστό φάκελο που: α) απευθύνεται στο «Μουσείο Ακρόπολης - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Weiler, οδός Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 11742 Αθήνα», β) φέρει την ένδειξη «Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», γ) αναφέρει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας και διεύθυνση e-mail του υποψηφίου.

     Σχετικά αρχεία:
     1. Περίληψη πρόσκλησης (78.1 KB)
     2. Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1.29 MB)

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου